Ukraina 2022: wyzwania czasu wojny

2022-06-09

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK zaprasza do udziału w dyskusji „Ukraina 2022: wyzwania czasu wojny”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca w godz. 15:00-16:30 w sali 32 w budynku Wydziału (ul. Batorego 39L w Toruniu).

Uczestnikami dyskusji będą: prof. dr hab. Iryna Matiasz, wiodąca specjalistka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz prezes Naukowego Towarzystwa Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych (Kijów, Ukraina), dr Natalia Mykytczuk, docent w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego (Dniepr, Ukraina), mgr Ludmyła Kryva, dyrektor Centrum Edycji Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (Kijów, Ukraina), Katarzyna Michalska z Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży oraz Punktu Informacyjno-Doradczego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla obywateli Ukrainy (Toruń, Polska). Moderatorem spotkania będzie dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”.

Kruszyńska Paulina
Solidarni z Ukrainą