Baza wolontariuszy

Studenci i studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pragną aktywnie włączyć się pomoc Ukrainie organizowaną przez toruńskie i bydgoskie organizacje i instytucje. W uniwersyteckiej bazie wolontariuszek i wolontariuszy znajduje się kilkadziesiąt osób, które oferują swoją pomoc w zakresie:

  • Pomocy fizycznej (np. segregowanie rzeczy);
  • Udzielania informacji w języku angielskim;
  • Opieki nad dziećmi;
  • Przewozu osób;
  • Przewozu darów;

Organizacje zainteresowane zaangażowaniem w swoje działania wolontariuszek i wolontariuszy z UMK prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim UMK na adres: wolontariat@samorzad.umk.pl.

Solidarni z Ukrainą