Bezpłatne studia w języku polskim dla kandydatów z Ukrainy

Osoby z Ukrainy, które chcą podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, mają możliwość studiowania bezpłatnie wyłącznie na kierunkach prowadzonych w języku polskim, natomiast studia prowadzone w języku angielskim oferowane są na zasadach odpłatności.

Uprawnienia do bezpłatnego studiowania, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. 2022 poz. 583), przysługują obywatelom Ukrainy przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (dnia rozpoczęcia wojny w Ukrainie), tj. do sierpnia 2023 r. Kandydaci muszą być obywatelami Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie po 24 lutego br., posiadają numer PESEL UKR i spełniają wymagania rekrutacyjne określone na danym kierunku studiów. Jednym z nich jest znajomość języka polskiego na poziomie min. B1, z wyjątkiem kierunków artystycznych, filologii i lingwistyk stosowanych, na których wymagany jest poziom A2.

Więcej szczegółów odnośnie do zasad kwalifikacji i wymaganych dokumentów znajduje się na naszych stronach: https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/

Link do systemu rekrutacyjnego: https://irk.umk.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/RC2021jp/field/INF/

Wszystkie pytania związane z rekrutacją należy kierować poprzez system IRK lub na adres mailowy studywithncu@umk.pl

Dodatkowo, pracownicy Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich są dostępni w punkcie informacyjnym Meeting Point w każdą środę od 1 czerwca (włącznie) w godz. od 12.00 do 15.00.

Solidarni z Ukrainą