Matematyczny słownik polsko-ukraiński

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powstał internetowy, polsko-ukraiński słownik szkolnych pojęć matematycznych.

Narzędzie zostało przygotowane we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za dydaktykę szkolną i może być wykorzystywane przez nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Inicjatywa jest odpowiedzią na trudności towarzyszące posługiwaniu się popularnymi internetowymi aplikacjami do tłumaczenia, ponieważ przy specjalistycznych pojęciach często popełniają one błędy. Osobą odpowiedzialną za projekt jest dr Adam Hajduk z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, listę pojęć w języku polskim przygotowała dr Agnieszka Krause, a za tłumaczenie na język ukraiński odpowiada dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK. Internetową obsługę słownika przygotował dr Piotr Przymus.

Pierwsza wersja słownika jest dostępna pod adresem: https://ua.mat.umk.pl/.

Twórcy słownika zapewniają, że w razie potrzeby będzie on rozwijany i uzupełniany o kolejne hasła. Informują również, że Wydział Matematyki i Informatyki UMK może zapewnić informatyczną obsługę dla słowników pojęć pozostałych przedmiotów szkolnych, jeśli pojawi się taka inicjatywa ze strony innych Wydziałów lub placówek edukacyjnych. Dostarczenie bazy pojęć i tłumaczeń leży po stronie ewentualnych zainteresowanych.

Solidarni z Ukrainą