W tej zakładce znajdziesz listę dziekanów i prodziekanów każdego wydziału oraz formularze wniosków m.in. o pomoc materialną.

Na tej stronie znajdują się informacje na temat kontynuowania prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przez doktorantów i doktorantki z Ukrainy 

W tym miejscu znajdziesz informacje o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oferowanej przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego.

Tu znajdziesz więcej o działalności punktu informacyjnego, w którym wolontariusze pomogą Ci zapoznać się z procedurami rekrutacji na studia na UMK, a także poinformują o wsparciu udzielanym uchodźcom z Ukrainy na Uniwersytecie i w całym Toruniu.

Solidarni z Ukrainą