Wszystkie sprawy dotyczące bezpośrednio wojny na Ukrainie, a także wszystkie działania podejmowane na naszej uczelni w związku z wojną monitoruje i koordynuje zespół ds. zarządzania kryzysowego kierowany przez prorektora prof. Wojciecha Wysotę.

Na wydziałach, a także w Bibliotece Uniwersyteckiej, Uniwersyteckim Centrum Sportowym i Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" powołuje się koordynatorów działań kryzysowych, którzy będą pozostawać w stałym kontakcie z członkami zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

Wszelkie oddolne inicjatywy prosimy zgłaszać do koordynatorów; prosimy także o niezwłoczne poinformowanie ich o dotychczas podjętych działaniach. Dotyczy to rzecz jasna wyłącznie takich działań, które Państwo podejmują jako członkowie wspólnoty akademickiej, w szczególności wymagające wykorzystania zasobów uczelni.

Zespół kryzysowy pozostaje w bezpośrednim kontakcie z wojewódzkim sztabem kryzysowym, miastem i z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obywateli Ukrainy.

Przypominamy o funkcjonowaniu adresu ukraina@umk.pl, na który mogą Państwo przesyłać pytania i propozycje dotyczące działań podejmowanych przez naszą uczelnię w związku z wojną. Informujemy także, że z inicjatywy Zespołu Antykryzysowego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uruchomiona została strona https://krasp-ukraina.pl, na której znajdą Państwo informacje o działaniach podejmowanych przez polskie środowisko akademickie na rzecz bieżącego wsparcia obywateli ukraińskich oraz ich funkcjonowania w naszym kraju w najbliższej przyszłości (strona dostępna w tej chwili w języku polskim i ukraińskim). Również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła stronę dedykowaną obywatelom Ukrainy: https://nawa.gov.pl/ukraina (w tej chwili tylko w języku ukraińskim).

Solidarni z Ukrainą